ارگ تاریخی میشیجان

برچسب: توریست چینی

شبهای پایانی بازسازی ارگ میشیجان

شبهای پایانی بازسازی ارگ میشیجان

تصاویری زیبا از آخرین مراحل مرمت ارگ تاریخی میشیجان

تصاویری زیبا از آخرین مراحل مرمت ارگ تاریخی میشیجان

بازدید توریست های چینی از ارگ میشیجان

بازدید توریست های چینی از ارگ میشیجان

۱ فروردین ۹۶ توریست های چینی از ارگ تاریخی میشیجان که در حال بازسازی میباشد بازدید کردند.      

قالب وردپرس