ارگ تاریخی میشیجان

برچسب: سقف های طاقی شکل

تصاویر مراحل بازسازی و مرمت ارگ تاریخی میشیجان

تصاویر مراحل بازسازی و مرمت ارگ تاریخی میشیجان

تصاویر مراحل بازسازی و مرمت ارگ تاریخی میشیجان   بازسازی و مرمت سرستون های ایوان اصلی   مرمت گچ‌بری ها   ایوان اصلی کوشک   آجر کاری پشت بام اتاق های شرقی گچ و شیشه بین اتاق ها دودکش تنورستان

سقف خانه های قدیمی ایران

سقف خانه های قدیمی ایران

معماری خانه های قدیمی ایران ارتباطی تنگاتنگ با اقلیم  منطقه و فرهنگ مردم داشته است. حتی  دین و اعتقادات مردم نیز در طراحی بناها موثر بوده است. آب و هوا نیز تاثیر مستقیم در  نحوه معماری بناهای تاریخی ایران دارد. طراحی بنا های ایرانی به گونه ای است که حداکثر استفاده از مزیت های طبیعی […]

قالب وردپرس