ارگ تاریخی میشیجان

برچسب: هفت سین

جشن نوروز در ایران

جشن نوروز در ایران

نوروز آغاز سال جدید ایرانی و یکی از مهمترین جشن های  باستانی سرزمین کهن ایران و بلکه مهمترین آن ها ست. سابقه این جشن به هزاران سال قبل از اسلام بر می گردد. در این مقوله ما در صدد بررسی تاریخی جشن نوروز نیستیم ، بلکه به صورت مختصر به آداب رسوم مردم ایران و […]

قالب وردپرس