تصاویر مراحل بازسازی و مرمت ارگ تاریخی میشیجان

تصاویر مراحل بازسازی و مرمت ارگ تاریخی میشیجان


 

بازسازی و مرمت سرستون های ایوان اصلی

مرمت سرستون های ایوان اصلی

 

مرمت گچ‌بری ها

مرمت گچ بری پیشانی جلویی کوشک

 

ایوان اصلی کوشک

نمایی زیبا از سرستون مرمت شده ایوان اصلی و لمبه های سقف ایوان

نمایی زیبا از سرستون مرمت شده ایوان اصلی و لمبه های سقف ایوان

 

نمایی زیبا از سرستون مرمت شده ایوان اصلی و لمبه های سقف ایوان

آجر کاری پشت بام اتاق های شرقی

آجر کاری سقف اتاق های شرقی مجموعه

گچ و شیشه بین اتاق ها

گچ و شیشه بین اتاق ها

دودکش تنورستان

نظرات کاربران (۰)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.