ارگ تاریخی میشیجان
آخریـن مقـالات و تصاویر ارگ تاریخی میشیجان
یکشنبه ۹۷/۸/۲۰

یکشنبه ۹۷/۸/۲۰

بازدید جناب سرهنگ عزیزی فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان خمین و هیئت همراه از ارگ تاریخی میشیجان

عکس های مقایسه ای از روند مرمت و بازسازی ارگ تاریخی میشیجان

عکس های مقایسه ای از روند مرمت و بازسازی ارگ تاریخی میشیجان

۱- دیوار شرقی هشتی ۲- حیاط خلوت ۳- راهروی ورودی کوشک ۴- اتاق شاه نشین ۵- پشت بام اتاق های غربی ۶- اتاق جنب تنورستان ۷- گلخانه ۸- تنورستان ۹- نمای جنوب شرقی...

با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور آقای علیرضا ایزدی به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی جانشین آقای حسینی شدند.در کارنامه آقای ایزدی مدیر کلی میراث فرهنگی...

بازدید

بازدید

۹۷/۷/۲۷ بازدید دکتر جواد فروغی قاری بین الملی قران و ا ستاد دانشگاه و دکتر نبی رضائی از ارگ تاریخی و امامزادگان شریف روستای میشیجان

یکشنبه ۹۷/۸/۲۰

یکشنبه ۹۷/۸/۲۰

ارسالی از محسن مرواری

ارسالی از محسن مرواری
بازدید

بازدید

ارسالی از محسن مرواری
قالب وردپرس