هدف از باز سازی و مرمت ارگ تاریخی میشیجان ایجاد رونق اقتصادی در منطقه و حفظ و حراست از میراث ارزشمندی است که گذشتگان برای ما به ارث گذاشته اند، لذا مجموعه ارگ تاریخی میشیجان راه هایی را برای برقراری تماس با ما و شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما مهین دوستان عزیز قرار داده است.

  • آدرس :اگر از جاده خمین به طرف تهران حرکت کنیم پس از طی مسافت پنج کیلومتر به روستای میشیجان( Mishijan ) می رسیم .
  • تلفن :  ۰۸۶۴۶۳۶۵۳۴۹
  • شماره پیامک : ۵۰۰۰۱۰۶۰۰۰۹۰۱۰
  • ایمیل : Info@ArgeMishijan.com