هشتی ورودی

هشتی و یا کریاس فضایی سرپوشیده و مستطیل شکل است که در ورودی اصلی محوطه ارگ ساخته شده است.هشتی محل ورودی میهمانان اصلی و مهم امیر حشمت بوده و کشاورزان اجازه ورود از این درب را نداشته اند. درِب ورودی هر بنا را می توان مهمترین عامل در نظارت بر ارتباط دانست . در عمومی ترین و ساده ترین شکل ، با بسته شدن دربِ ورودی ، ارتباط قطع می شود و سپس در هر زمان که نگهبانان اراده نماید، این ارتباط برقرار میگردد. وجود دو نوع وسیله آگاه کننده : کوبه و حلقه، در روی درب ورودی برای مردان و زنان وسکوهای نشیمن کنار سردرب نمونه هایی از شیوه های مربوط به کنترل ارتباط است.

هشتی محلی جهت انتظار برای افرادی بوده است که اجازه ورود به داخل محوطه ارگ را نداشته اند و در این محل منتظر صاحب خانه می ماندند. در هشتی سکوهایی برای نشستن تعبیه شده است تا افراد از ایستادن در فضای هشتی خسته نشوند. در سمت غرب راهروی ورودی هشتی دو اتاق و در قسمت شرق آن یک اتاق وجود دارد که یمحل اسقرار نگهبان ونواب امیر حشمت جهت کنترل ورود و خروج و انجام امور اداری و رسیدگی به حساب و کتاب افراد و نمایندگان روستاهای تحت مالکیتو خادمین زیر نظر ایشان بوده است.

معرفی اتاق های هشتی ورودی

سیاهچال

سیاه چال

در زیر اتاق شرقی هشتی ،اتاقی با ورودی مخفی قرار دارد که درب آن در داخل یک کمد چوبی تعبیه شده و در نگاه اول کسی متوجه وجود این سیاهچال نمی شود. این سیاهچال دارای یک ورودی از کف اتاق و دو دریچه جهت ورود هوا به سمت خارج ارگ می باشدو از آن برای زندانی کردن و تنبیه و شکنجه افراد خاطی استفاده می شده است.
با توجه به قرار گرفتن این اتاق در زیر زمین و با داشتن دیوارهای خشتی با ضخامت بیش از یک متر محلی تنگ و تاریک و نمور بوده است که صدای افراد زیر بار شکنجه به هیچ عنوان شنیده نمی شده است.