تماس با ما

هدف از باز سازی و مرمت ارگ تاریخی میشیجان ایجاد رونق اقتصادی در منطقه و حفظ و حراست از میراث ارزشمندی است که گذشتگان برای ما به ارث گذاشته اند، لذا مجموعه ارگ تاریخی میشیجان راه هایی را برای برقراری تماس با ما و شنیدن انتقادات و پیشنهادات شما مهین دوستان عزیز قرار داده است.

مشتاقانه منتظر شنیدن پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم ….

شماره پیامک : ۵۰۰۰۱۰۶۰۰۰۹۰۱۰

شماره تماس : ۰۸۶۴۶۳۶۵۳۴۹

ایمیل : Info@ArgeMishijan.com

اینستاگرام : ArgeMishijan