لوگو کافه ارگ

کافه ارگ میشیجان

کافه ارگ در محل گنبدخانه،که انبار غلات امیر حشمت در ارگ تاریخی میشیجان بوده است واقع شده، و با انواع بار های گرم و سرد، نوشیدنی ها و……
پذیرای حضور میهمانان می باشد