مراجعه کننده گرامی شما میتوانید با تکمیل و ارسال این فرم برای ما ، تقاضای خود را جهت استخدام در مجموعه ارگ تاریخی میشیجان ثبت نمایید.

لازم به ذکر است که این ثبت نام هیچگونه حقی برای افراد ایجاد نمی کند و ارگ تاریخی میشیجان در رد یا قبول هر یک از متقاضیان مختار است.

پرکردن تمامی فیلد های * دار الزامی میباشد.